Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum

Yabancı sermayeli ve çokuluslu ortaklara sahip şirketlerin sayısındaki artış, Türkiye’de yolsuzlukla mücadele ve uyum alanlarına verilen önemin son yıllarda belirgin şekilde artmasına yol açmıştır. NSN de müvekkillerine bu alanlardaki kurum içi farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla kapsamlı eğitimler verme, şirket içi hukuki inceleme (due diligence) ve soruşturma yürütme ve eylem planları hazırlama konuları dahil olmak üzere  hukuki destek sağlamaktadır.

Büromuzun, yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum konusunda, geçmişte ulusal ve uluslararası kademede birçok soruşturma yürütmüş deneyimli bir avukat ekibi bulunmaktadır. Ekibimiz, bu kapsamda, öncelikli olarak şirketlerin yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum programlarının oluşturulması, bunların uygulanmasının sağlanması ve etkinliğinin gözlemlenmesi gibi önlem amaçlı eylemlere yönelik hizmetler vermektedir. Söz konusu çalışmaların bir parçası olarak, ekibimiz, yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum konularında gerekli kurum içi eğitimlerin verilmesi süreçlerini de yürütmektedir. Ekibimiz, bahsi geçen önlem amaçlı hizmetlere ilaveten çeşitli sektörlere ilişkin olarak yolsuzlukla mücadele ve uyum odaklı hukuki incelemeler (due diligence) ve soruşturmaların yürütülmesi, kriz yönetimi ve bu süreçlerin sonucunda tespit edilen aksaklıkların giderilmesi gibi süreçlerde de hukuki danışmanlık vermektedir.

Büromuz, Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum kapsamındaki mevzuata ve uygulamaya dair tüm gelişmeleri takip ederek, yerli ve çokuluslu şirketlerden oluşan müvekkillerini farklı başlıklar altında sıklıkla değişebilen mevzuat ve ilgili otoritelerin uygulamaları gibi hususlarda bilgilendirir, doğabilecek olası risklerin önüne geçilebilmesi ya da azaltılması adına müvekkillerini olası çözüm yolları üretmek sureti ile destekler. Bununla birlikte, müvekkillerimize ticari dolandırıcılık, ticari bilgi sızdırma ve casusluk, güveni kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, kaçakçılık, vergi kaçırma, sahtecilik, kara para aklama tarzı beyaz yaka suçlarına ilişkin görüş vermekte ve olası bir dava sürecinde onları temsil etmekteyiz.

Ofisimizin Yolsuzlukla Mücadele ve Uyum departmanını, kıdemli ortak Selma Ünlü ve ortak Bilge Derinbay  yürütmektedir.

 

 

 

En Son Eklenen Makaleler