İş Hukuku

Seçkin avukatlar ve sektör uzmanlarından oluşan ekibimiz, kurumsal ve bireysel müvekkillerimize İş Hukukunun her alanında hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmetleri sunmaktadır.

Ekibimiz, Türk İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik mevzuatı doğrultusunda kanuna aykırılıkları gidermek ve uygunsuz durumları önlemek için kurumsal müşterilerimizin insan kaynakları departmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu da, yasaya uyumlaştırma, sözleşme hazırlama, fesih sürecinin yürütülmesi, işyeri kurallarının hazırlanması ve uygulanması, yabancı personelin çalışma izinlerinin yönetimi ve takibi ile istihdam standartlarının yeniden yapılandırılması dâhil olmak üzere İş Hukukunun tüm yönleriyle net, pratik ve sonuç odaklı hukuki çözümler üretilerek başarılmaktadır.

Ekibimiz, danışmanlık hizmetlerine ilaveten, İş Hukuku ile ilişkili ihtilafların müzakere ve arabuluculuk süreçleri ile uzlaşma sağlanarak ve gerektiğinde Türk İş Mahkemeleri nezdinde dava takibi yapılarak giderilmesinde ve müvekkillerimiz için işletme odaklı çözümler getirme konusunda engin bir tecrübeye sahiptir.   

Bununla birlikte, Deniz İş Hukuku alanında benzersiz bir uzmanlığa sahip olup, iş yeri kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri ve iş sağlığı ve güvenliği konuları da dâhil olmak üzere, gemi adamları ile donatanlar arasındaki her türlü iş uyuşmazlığında müvekkillerimizi düzenli olarak temsil etmekteyiz.

İş Hukuku çalışmaları kıdemli ortak Mehmet Nedret Ünlü tarafından yürütülmektedir.

 

 

 

En Son Eklenen Makaleler