Veri Koruma Hukuku

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimizin kişisel verileri içeren her türlü faaliyet ve işlemlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tüm veri gizliliği mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla müvekkillerimize kişisel verilerin korunması alanında hukuki danışmanlık ve eğitimler vermekteyiz. Bu kapsamda, müvekkillerimizin operasyonel süreçlerini inceleyip analiz ederek, karşılaşılması muhtemel riskleri en aza indirmeyi hedefleyen müvekkilin durumuna özel tavsiye ve stratejilerimizi oluşturmaktayız.

Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun güncel kararlarını yakından takip edip değerlendirerek, Kurum'un bir konudaki yaklaşımını ortaya koyan en son kararlar ışığında hukuki görüşümüzü sunmaktayız.
Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ek olarak, özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde iştirakleri bulunan müvekkillerimize, Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile Türkiye’deki kişisel verilerin korunması mevzuatı arasındaki farklılıklar konusunda da danışmanlık vermekteyiz.

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında, müvekkillerimizin tercih ve beklentilerine uygun olarak başlıca aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hukuki, idari ve teknik uyum konusunda danışmanlık verilmesi.

  • Veri sorumlularının ilgili mevzuata uyumunun sağlanması.

  • Veri koruma görevlerinin yerine getirilmesindeki eksikliklerin belirlenmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik aksiyon önerileri sunulması.

  • Müvekkillerimiz için veri koruma politikaları, veri envanterleri, veri akış şemaları, aydınlatma metinleri, veri işleme ve imha prosedürleri oluşturmak.

  • Müvekkillerimize ve çalışanlarına konuyla ilgili eğitimler hazırlamak ve sunmak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili farkındalık yaratmak.

  • Veri gizliliği ve ilgili mevzuat hakkında düzenli danışmanlık sağlamak.

Ortak avukatlarımızdan Bilge Derinbay ve Aylin Aydoğmuş veri koruma hukuku çalışma alanına ortak başkanlık etmektedir.

 

 

 

En Son Eklenen Makaleler