İlaç ve Sağlık Hukuku

Sağlık hizmetleri sektörlerine yönelik hukuki hizmetlerimiz büromuzun başlıca çalışma alanlarındandır. İlaç, tıbbi cihaz, takviye edici gıdalar, özel beslenme ürünleri, bebek mamaları ve kozmetikleri de kapsayan İlaç ve Sağlık Hukukunun her alanında, müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmetler sunmaktayız.

Özellikle klinik araştırma, lisanslama, fiyatlandırma ve geri ödeme, piyasaya erişim ve farmakovijilans faaliyetleri ve diğer piyasa sonrası faaliyetler dahil olmak üzere ürün ve hizmetlerin tüm yaşam döngüsü boyunca pazarlama öncesi ve sonrası yasal destek sağlıyoruz.

Müvekkillerimize, ağırlıklı olarak regülasyona uyum konusunda da hukuki destek ve danışmanlık vermekteyiz. Bu çerçevede özellikle idari otoriteler, sağlık kurumları ve sağlık mesleği mensupları ile ilişkilerin, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin, standart işletme politikalarının ve şirket sözleşmelerinin regülasyona uyumu ele alınmaktadır.

Ayrıca büromuz, sağlık sektöründeki düzenleyici kurumlar tarafından yapılacak yeni mevzuat ve mevzuat değişikliklerinde önemli etkisi olan birden fazla sektör derneğine de hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Bunlara ilaveten, müvekkillerimizin pazara erişim faaliyetlerinin bir parçası olarak her türlü dağıtım, depo ve distribütörlük ilişkisinin regülasyona uyum ve rekabet hukuku ışığında düzenlenmesi de dâhil olmak üzere sektör odaklı konularda hukuki danışmanlık verilmektedir.

Müvekkillerimizi laç ve Sağlık Hukuku alanındaki çalışmalarımız, Patent Hukuku ve Marka Hukuku alanındaki deneyimlerimiz ile de desteklemekteyiz. Özellikle ilaç üreticisi müvekkillerimizin ilaç odaklı fikri mülkiyet portföylerinin yönetimi ve veri koruması hususları İlaç ve Sağlık Hukuku alanındaki temel çalışmalarımızı oluşturmaktadır. Çalışmalarımız ayrıca, sağlık hizmetleri sektöründe sıklıkla gerçekleştirilmekte olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum odaklı kurum içi soruşturmalar çerçevesinde gerekli hukuki incelemelerin (due diligence) yürütülmesini de kapsamaktadır.

Kıdemli Ortağımız Selma Ünlü ve Ortağımız Aylin Aydoğmuş İlaç ve Sağlık Hukuku çalışma alanlarına ortak başkanlık etmektedir.

 

 

 

En Son Eklenen Makaleler