6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verilerinizi oluşturmaktadır. Ayrıca KVKK uyarınca, “özel nitelikli kişisel veri” kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri biyometrik ve genetik verileri olarak tanımlanmıştır. 

NSN Avukatlık Bürosu (“NSN”), İşbu Çerez Aydınlatma Metni’ni , Web Sitesi’nin kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerezleri ve KVKK uyarınca haklarınızı açıklamak ve bu verilerin işlenmesine ilişkin sizlere bilgi vermek üzere temin etmektedir. İşbu metinde, sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

NSN olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla NSN olarak, işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerinin güncel mevzuata ve veri işleme süreçlerine uygun olarak gerektiği zaman güncellenebilecek ve değiştirilebilecek olduğunu bilgilerinize sunarız. 


1. İşlemeye Konu Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen veri kategorileri kapsamında kişisel verileriniz NSN tarafından çerezler aracılığıyla KVKK’ya uygun olarak işlenecektir:

- IP adresiniz
- İnternet Sitesi’ne yaptığınız ziyaretin tarih ve saat kaydı
- İnternet Sitesi’nde ziyaret ettiğiniz sayfalar
- İnternet Sitesi’nden indirdiğiniz dokümanlar
- İnternet Sitesi’ni ziyaret ederken kullandığınız tarayıcı türü

İnternet Sitesi’ni kullanımınız esnasında Özel Nitelikli Kişisel Veri niteliğinde verilerinizi işlememekteyiz.  Özel Nitelikli Kişisel Veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Yukarıda belirtilen işlemeye konu kişisel verileriniz, NSN tarafından KVKK’nın 5.ve 6.maddelerine uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

- İnternet Sitesi’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek
- İnternet Sitesi’ni analiz etmek
- İnternet Sitesi’nin performansını artırmak
- İnternet Sitesi’nin işlevselliğini artırmak
- İnternet Sitesi ziyaretçilerine kullanım kolaylığı sağlamak


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sayılan kişisel verileriniz, Web Sitemize erişim sağlamanız ile birlikte çerezler aracılığıyla elektronik veya fiziki ortamda işlenmektedir.

İnternet sitesi aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, veri sorumlusu NSN’nin meşru menfaati, sözleşmenin kurulması ve açık rızanız hukuki sebepleri çerçevesinde işlenecektir. 


4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

İşlemeye konu kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’ya uygun olarak veri tabanı sunucu hizmetlerinin verilmesi için üçüncü kişi niteliğindeki tedarikçilerimize aktarabiliriz. 

Kişisel verilerinize üçüncü kişi tedarikçiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü erişim, iş sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bu verilere erişmesi gerekli olan kişilerle sınırlı olacaktır.

NSN’nin aynı zamanda, kişisel verilerinizi geçerli kanunun gerektirdiği ya da izin verdiği şekilde, resmi otoritelere, mahkemelere, icra müdürlüklerine, harici danışmanlara ve benzer üçüncü kişilere açıklaması gerekebileceğini belirtiriz. 


5. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi 

KVKK’nın 7/1’inci maddesine göre, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenecek ve söz konusu amaçlar ortadan kalktığında ve/veya tarafınızca talep edildiği anda ilgili mevzuat uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


6. Sitemizde Kullanılan Çerezler ve Kullanım Amaçları

NSN olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve aşağıda belirtilen başlıca amaçlar aracılığıyla kişisel verilerinizi işlemekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız: 

- Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

- Site’yi analiz etmek, Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

- Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

7. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız çerezlerle ilgili gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Sitemizde birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar. 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz. 


8. Çerezlerin Kullanım ve Kontrolü 

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri öncelikli olsa dahi, Web Sitemizin çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Web Sitemizin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Websitemizde kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
- Web Sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Eğer kullanmakta olduğunuz tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmeniz mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanlarınız bulunmaktadır.

- Bu konudaki tercihleriniz kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihlerinizi, Web Sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapmanız gerekebilir. 

- Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatabilirsiniz.

- Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsünü kullanabilirsiniz.

- Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanınız bulunmaktadır.

 

AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US
Opera https://security.opera.com/
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac


Sayılan tarayıcıların dışında bir tarayıcı kullanıyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarından gerekli kontrolleri yapınız. Tablodaki bağlantılar kullandığınız tarayıcı tarafından değiştirilebilir ve içeriklerinden NSN sorumlu değildir.


9. Kişisel Verilerinizin Korunması ile İlgili Haklarınız

KVKK uyarınca veri sorumlusu NSN’ye başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

NSN Avukatlık Bürosu
Adres: Burhaniye Mh. Atilla Sk. No:6 63676 İstanbul/Türkiye
E-posta: kvk@nsn-law.com

Diğer Yazılar

Aday Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör

Aday Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza

Daha Fazlasını Gör

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör