Aşağıda imzası bulunan ben, bu formu imzalamak suretiyle, herhangi bir etki altında kalmaksızın;

Aday Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla ve Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde NSN Avukatlık Bürosu tarafından işlenmesine ve Aydınlatma Metninde belirtilen yurtiçinde mukim tedarikçilerine aktarılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

-Kabul ediyorum.

-Kabul etmiyorum.

Adı - Soyadı:

Tarih:

İmza:

NSN Avukatlık Bürosu
Adres: Burhaniye Mh. Atilla Sk. No:6 63676 İstanbul/Türkiye
E-posta: kvk@nsn-law.com

Diğer Yazılar

Aday Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör

Çerez Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Daha Fazlasını Gör