Tüm iş ilişkilerimizde üstün etik davranış standartlarını korumaya odaklıyız. Etiğin yalnızca bir uyum meselesi olmadığına, aynı zamanda kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Davranış kurallarımız ve uyum politikamız, bir hukuk firması olarak davranışlarımıza yön veren ilke ve esasları belirlemekte olup tüm çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve temsilcilerimizin bu ilke ve esaslara uymasını beklemekteyiz.

Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele

Yolsuzluk ve rüşvetin herhangi bir türüne hiçbir şekilde tolerans göstermiyoruz. Rüşvet, komisyon veya diğer uygunsuz ödemelerin teklif edilmesi, talep edilmesi veya kabul edilmesi de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk veya rüşveti kesinlikle yasaklıyoruz. Yürürlükteki tüm yolsuzluk ve rüşvetle mücadele yasalarına uyuyor ve tüm çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve temsilcilerimizin de bu yasalara uymasını istiyoruz.

NSN Avukatlık Bürosu olarak, rüşvet ve yolsuzluğun hukukun üstünlüğünü zedelediğinin, kamu güvenine ve bir bütün olarak topluma zarar verdiğinin bilincindeyiz. Bizler dürüstlük ve şeffaflık kültürünü teşvik etmeye kararlıyız ve tüm çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve temsilcilerimizin de bu kararlılığı paylaşmasını beklemekteyiz. İşimizin her alanında rüşvet ve yolsuzluğu tespit etme ve önleme konusunda donanımlı olmalarını sağlamak için çalışanlarımıza düzenli eğitimler vermekte ve bu konuda kaynaklar sağlamaktayız. Bunun yanı sıra, değerlerimizi ve etik davranış taahhüdümüzü paylaştıklarından emin olmak adına müvekkillerimiz ve iş ortaklarımız hakkında durum tespiti yapmaktayız. Bizler kendimizi en yüksek dürüstlük ve etik davranış standartlarına tabii tutuyor ve birlikte çalıştığımız herkesin de aynı şekilde davranmasını bekliyoruz.

Uyum Kurallarımız

NSN Avukatlık Bürosu olarak, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlıyız ve tüm çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve temsilcilerimizden de aynı özeni göstermesini beklemekteyiz. Bu doğrultuda aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt ediyoruz:

- Potansiyel risklerin belirlenmesi ve bunların azaltılması için önleyici tedbirlerin uygulanması

- İyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için uyum uygulamalarımızın düzenli olarak izlenmesi ve denetlenmesi

- Çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve temsilcilerimizin bu politika ile ilgili uyum gereklilikleri konusunda yeterli eğitimi alması

- Bu politikanın veya yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi halinde durumun derhal raporlanması ve ihlalin giderilmesi

Davranış Kurallarımız

NSN Avukatlık Bürosu olarak, işimizi yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, dürüstlükle yürütmeye kararlıyız. Davranış kurallarımız tüm çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve temsilcilerimizden beklediğimiz davranış standartlarını belirler. Söz konusu standartlar bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gibidir:

- Tüm iş ilişkilerinde dürüstlük ve şeffaflık

- İnsan haklarına saygılı olma ve ayırımcılık yapmama

- Gizli ve özel bilgilerin korunması

- Çıkar çatışmalarından kaçınma

- Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyma

- Eylemlerimiz için hesap verilebilirlik

- Bu politika herhangi bir şekilde ihlal edildiğinde veya ihlal edildiğine dair şüphe duyulduğunda, söz konusu ihlalin zamanında ve doğru bir şekilde bildirilmesi

İş Etiğimiz

İşimizi adil, şeffaf ve etik bir şekilde yürütmeye odaklıyız. Etik davranışın sadece işimizi iyi yapmak için yapılması gereken bir davranış şekli olmadığına, aynı zamanda yapılması gereken doğru şey olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızdan, ortaklarımızdan ve temsilcilerimizden aşağıdaki etik ilkelere uymalarını bekliyoruz:

- Gizliliğe saygı: Müvekkillerimizin, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve paydaşlarımızın gizliliğini korur ve yürürlükteki tüm veri koruma yasalarına, yönetmeliklerine uyarız.

- Ayrımcılık: Irk, etnik köken, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim veya korunan diğer herhangi bir özelliğe dayalı olarak herhangi bir kişiye karşı ayrımcılık yapmayız.

- Çıkar çatışması: Çıkar çatışması yaratabilecek her türlü durumdan kaçınır ve olası çatışmaları derhal uygun taraflara bildiririz.

- Sosyal adalet: Sosyal adaleti savunur ve hukuki uzmanlığımızı sosyal ve çevresel sorunları ele almak ve insan haklarını geliştirmek için kullanırız.

- Şeffaflık: Müvekkillerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna şeffaf ve doğru bilgileri sağlar ve her türlü önemli çıkar çatışmasını açıklarız.

- Adil rekabet: Adil ve dürüst bir şekilde rekabet eder ve rekabete aykırı uygulamalarda bulunmayız.

- Paydaşlara saygı: Müvekkillerimize, çalışanlarımıza ve ortaklarımıza saygılı ve adil davranırız.

- Sosyal sorumluluk: Toplum ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya kendimizi adar, sürdürülebilirliği ve kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik etmek için çaba gösteririz.

Kültürümüz ve Vizyonumuz

NSN Avukatlık Bürosu olarak başarımızın, üstün etik davranış standartlarımızı korurken aynı zamanda müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmetler sunma becerimize bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, Kurum kültürümüz aşağıdaki değerler üzerine inşa edilmiştir:

- Dürüstlük: Tüm iş ilişkilerimizde dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket ederiz.

- Mükemmellik: Yaptığımız her işte mükemmellik için çabalarız ve müvekkillerimize en yüksek kalitede hukuki hizmetler sunmaya kendimizi adarız.

- Saygı: Müvekkillerimize, çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza saygılı ve adil davranır; iş yerimizde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ederiz.

-Yenilikçilik: Hukuki hizmetlerimizi geliştirmek ve hızla değişen hukuki ortamda bir adım önde olmak için yeniliği ve teknolojiyi benimseriz.

Vizyonumuz, etik davranış, hukuki mükemmellik ve müvekkil hizmetlerinde standartları belirleyen lider bir hukuk bürosu olmaktır. Müvekkillerimizle uzun vadeli ilişkiler kurarak, çalışanlarımızın mesleki gelişimine yatırım yapmaya ve büromuz genelinde etik ve mükemmellik kültürünü teşvik ederek bu vizyona ulaşmaya gayret ediyoruz.

Etik davranış kurallarımız ve uyum politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya tereddüdünüz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.