TİTCK’nın 18 Ocak 2022 tarihli duyurusuyla, CTD Kılavuzu ve Başvuru Formunun, 11 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği çerçevesinde güncellendiği belirtilmiştir. 
 
Bu doğrultuda; çeşitleme başvuruları, kısaltılmış başvuru, hibrit başvuru, sabit kombinasyon başvurusu gibi konulara ilişkin düzenlemeler ile birlikte başvurulara ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır. 
 
Söz konusu duyuruyua aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
https://www.titck.gov.tr/duyuru/rd-2022-1-1-tum-ilac-firmalarin-dikkatine-18012022143728