TİTCK’nın 11 Mart 2022 tarihli yazısıyla, pandemi döneminde ürün tanıtım temcileri bakımından getirilen kısıtlama ve tedbirlerin uygulamadan kaldırıldığı belirtilmiştir.
Bu çerçevede söz konusu faaliyetler “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve yetkili makamlar tarafından alınacak kararlara

uygun şekilde yapılacaktır.
Yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2022/announcement/E24931227000701343_486acc56-7139-4d4e-9246-357a01ff5b3c.pdf