13.05.2022 tarihinde, 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”(“Yönetmelik”) ile Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin şartlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Yönetmelik’in 20.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendine göre; en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancılar, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilecektir. Yeni düzenleme ile işbu tutar 400.000,00 USD olarak güncellenmiştir.

Ayrıca, Yönetmelik’in 20.maddesinin 2.fıkrasına (f) bendi eklenerek, en az 500.000,00 USD veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı işbu Kurumca tespit edilen yabancıların da istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanabileceği düzenlenmiştir.

Son olarak, ilgili maddenin 10.fıkrası, Yönetmelik’e eklenen (f) bendine de uygulanacak şekilde değiştirilmiş; yukarıda belirtilen bireysel emeklilik sistemine yatırılan Türk Lirası tutarların bireysel emeklilik sisteminde yer alan Kurum tarafından belirlenen fonlarda üç yıl süreyle ile tutulacağı belirtilmiştir.

İşbu değişikliğin birinci maddesi yayımından 1 ay sonra girecek olup diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.