28 Şubat 2024 tarihli Resmi Gazete ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) yayınlandı. Söz konusu Tebliğ ile döviz ile ödeme yasağına tabi bazı sözleşme tipleri açısından istisnalar getirildi. 

Değişiklik öncesinde, Türkiye’de mukim kişiler taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmeleri için sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden kararlaştırabilse de, bu ödemelerin Türk Lirası olarak ödenmesi ve kabul edilmesi zorunluydu. 

Yapılan değişiklik sonrasında ise aşağıdaki hallerde belirlenen ödeme yükümlülüklerinin döviz ile gerçekleştirilmesi mümkün kılınmıştır: 

- 19 Nisan 2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında, Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenen faturalar kapsamında ödeme yükümlülükleri,

- Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım ve satım işlemleriyle bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

- Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri,

- Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

Tebliğ’in; döviz cinsinden kıymetli evraklar, 19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenen faturalar ve kıymetli maden alım satım takas işlemlerine yönelik düzenlemeleri 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Tebliğ’in kalan düzenlemeleri ise 28 Şubat 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Tebliğ’nin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.