Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  23.09.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.


Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğindeki (“Yönetmelik”)  değişiklikler ile birlikte, finans kuruluşları ile tüketiciler arasındaki güç ve bilgi asimetrisini azaltmak, tüketicilerin sözleşme kuruluş süreçlerinde bilinçli hareket etmesini sağlamak amaçlı yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda kanun “yan finansal ürün ve hizmet” tanımı yapmış, özellikle kredi sözleşmeleri ile birlikte sunulan sigorta sözleşmelerine dair süreçlerde finansal kuruluşun tüketiciye yönelik gerçekleştirmesi gereken yeni bilgiler tanımlanmıştır.


Buna göre Yönetmeliğin 6. Maddesindeki değişiklik ile birlikte, kredi verenin ve varsa kredi aracısının, sözleşme şartları hakkında yönetmelikteki bilgileri içerecek şekilde tüketiciyi bilgilendirirken yer vermesi gereken bilgilere bir takım eklemeler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte artık tüketicilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde,


-    Sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,


-    Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer almasına karar verilmiştir.
Bunun yanı sıra Yönetmeliğin 6. Maddesine eklenen 4. fıkra ile birlikte, kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için, sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan Tüketici Kredisi Tercih Formunun en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlemesi ve bir örneğini kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermesi zorunlu hale getirilmiştir. 

Yönetmeliğin “Sigorta Yaptırılması” başlıklı 26. Maddesindeki değişiklikler ile birlikte ise, son durumda,

•    Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptıramayacağı, kredi verenin, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabileceği,

•    Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini kredi veren olan sigorta poliçesinin, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olduğu, 

•    Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği,

•    Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olmasının zorunluğu olduğu,

•    Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamayacağı ve kredi tutarını aşan sigorta yapılmasının yasak olduğu düzenleme altına alınmıştır. 

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, Yönetmeliğin 6 ve 11. Maddelerindeki değişikliklerin 01.01.2023 tarihinde, diğer değişikliklerin ise 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 

Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.