Reklam Kurulu’nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz ("Kılavuz) yayınlandı. İlk defa yayımlanan bu Kılavuz’da tüketici değerlendirmeleri hakkında yeni düzenlemeler getirildi. Kılavuz’a bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kılavuz ile tüketici değerlendirmeleri ile ilgili temel ilkeler, bilgilendirme, kontrol süreci, aldatıcı kabul edilen durumlar ile yükümlülüklere ilişkin reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılıkla ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek amaçlanmıştır. Dikkat çekmek istediğimiz önemli noktalar örnekleri ile birlikte bu çalışmamız içinde ele alınmıştır.

Kılavuz Neleri Kapsıyor?

Kılavuz ile satıcı, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcılar hakkında internet ortamında yapılan tüketici değerlendirmeleri ve şikayet platformlarında yapılan değerlendirmeler kapsam altına alınmıştır. Ancak Kılavuz hükümleri bir gerçek kişinin kendi blog, web sitesi, forum gibi internet sitelerinde yaptığı değerlendirmeleri, kişinin deneyimlerine ilişkin olan yorumlarını örneğin yeme içme, konaklama vb. hizmetlerle ilgili değerlendirmeler Kılavuz’un kapsama alanı dışında kalmaktadır.  Ayrıca kişilerin herhangi bir konu hakkında yorumlarını paylaştığı, fikir alışverişi yaptığı ve bilgilendirme amacı taşıyan platformlarda yer alan yorum ve değerlendirmelerde Kılavuz’un kapsamı dışında tutulmuştur. 

Kılavuz Neleri Düzenliyor?

Kılavuzda tüketici değerlendirmeleri, örnekler üzerinden açıklanmıştır. Örneğin; A isimli bir aracı hizmet sağlayıcıya ait platformda faaliyet gösteren B satıcısından satın alınan bir mal veya hizmete yönelik olarak yapılan değerlendirmelere şu şekilde örnekler verilmiştir: 

.Gömleğin rengi görselde göründüğü gibi.”, “Gömlek rahat ve kullanışlı değil.” gibi satın alınan mal hakkında yapılan değerlendirmeler.

. B, ürünü özensiz paketlemiş,” gibi satın alınan malın “B” isimli satıcısına yönelik yapılan değerlendirmeler.

.Bir gün içinde elime ulaştı.”, “Hasarsız ve hızlı ulaştı.” gibi yan sözleşmelere yönelik değerlendirmeler.

.A’nın bu gömleğe ilişkin iptal süreci çok karmaşık.”, “A’nın müşteri temsilcisi hatalı gelen ürünle ilgili talebimi hızlı çözdü” gibi “A” isimli aracı hizmet sağlayıcıya yönelik değerlendirmeler.

Satın alınan mal veya hizmete ilişkin yazılan yorum ya da verilen puan veya yıldız gibi değerlendirme araçları da tüketici değerlendirmesi sayılmıştır. 

İnternet ortamında değerlendirme yapabilecek kişinin sadece ilgili mal veya hizmeti satın alan kişiler olması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte, sipariş iptali, sözleşmenin feshi veya cayma hakkının kullanılması satın alma sürecinin geldiği aşamaya kadar olan süreçte yaşanan deneyim için de değerlendirme yapılabilir. Örneğin;

. Tüketici “T”, satın aldığı bir gömleğin teslimatında yaşadığı sorun nedeniyle teslimin öncesinde ya da sonrasında cayma hakkını kullanmış olabilir ve bu durumdan kaynaklanan tecrübesiyle sınırlı olan bir değerlendirmeye yer verilebilir.

Tüketici değerlendirmeleri gerekli incelemeler yapıldıktan sonra herhangi bir yönlendirme yapılmadan tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcıya göre sıralanma gibi objektif bir ölçüte göre olumlu olumsuz ayrımı yapılmaksızın en az 1 yıl süre ile yayınlanmak durumundadır. 

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik’e aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlanamaz. Bu kapsamda, satışa sunulan bir mal veya hizmete ilişkin sağlık beyanları kullanımına izin verilmemelidir. Böylelikle, sağlık beyanı içeren değerlendirmeler hakkında denetim yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Örneğin;

. Satışa sunulan kozalak macunu ürününe ilişkin “Öksürüğüme iyi geldi, astım ve bronşite karşı faydalı” şeklinde yapılan değerlendirmeler yayınlanmamalıdır.

Mal veya hizmet sağlayıcıya yönelik talebi arttırmak veya olumsuz etkiler oluşturmak amacıyla yapılan gerçeği yansıtmayan değerlendirmeler yapılmasına veya onay belirten ifade ve simgelemelerin kullanılmasına ilişkin üçüncü kişilerden hizmet alımına yönelik anlaşma ya da işbirliği yapılmasına izin verilmemektedir. 

Sağlayıcı veya aracı hizmet sağlayıcı, tüketicinin değerlendirme alanını kısıtlamamalıdır. Örneğin; 

. Tüketicinin bir aracı hizmet sağlayıcıya ait platform üzerinden mal satın alarak satıcı veya satın alınan mala ilişkin orijinallik, kusurlu ürün gibi konularda deneyimini paylaşmak istemesi durumunda bu değerlendirme, aracı hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen “Satıcı değerlendirmesi olarak nitelendirilebilecek, eksik/kusurlu ürün, yanlış ürün gönderimi, teslimat, paketleme ve ürün orijinalliği ile ilgili yorumlar yapılamaz” şeklinde belirlenen bir kural ile reddedilemez.

Satıcı, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcılar, yayınlanan değerlendirmelerin o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapıldığının ispatına ilişkin uygulanan süreçler ile tüm tüketici değerlendirmelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı, ortalama değerlendirme puanının nasıl hesaplandığı ve değerlendirmelerin nasıl sıralandığı konularında tüketicileri açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirmelidir. Bu nedenle, satıcı, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıların bilgilendirme politikalarını gözden geçirmesi önemli olacaktır.

Kontrol Süreci Nedir?

Satıcı, sağlayıcı ya da aracı hizmet sağlayıcıların, değerlendirmenin yayınlanmasına ilişkin kontrol süreci işletecekleri düzenlenmiştir. Bu süreç, tüketicilerin değerlendirme yapma cesaretini kırmaması veya zorlaştırmaması bakımından makul ve orantılı olmalıdır. Makul ve orantılı kontrol süreci örnekleri içinde aşağıdaki uygulamalar gösterilmiştir:

a- Değerlendirme yapanın gerçekten bir tüketici olduğunu doğrulamak için IP adresini kontrol etmek veya e-posta ile doğrulama gibi teknik araçlar kullanmak.

b- Değerlendirme yapanlara yönelik yanıltıcı veya gizli tutulan reklam anlaşmaları kapsamındaki değerlendirmeleri yasaklayan net kurallar belirlemek.

c- Dolandırıcılık faaliyetlerini otomatik olarak tespit etmek için araçlar kullanmak.

d- Şüpheli değerlendirmelerle ilgili şikâyetlere yanıt vermek için yeterli önlemleri almak ve kaynakları geliştirmek. Örneğin; yayınlanan tüketici değerlendirmelerine güven oluşturmak adına sahte değerlendirmelere hızlı ve etkili şekilde müdahale edecek teknik altyapıyı ve personel kapasitesini geliştirmek.

Aracı hizmet sağlayıcılar mal veya hizmetin satın alındığı doğrulansa dahi değerlendirmesinde aracı hizmet sağlayıcılar tarafından belirlenen esas ve kurallar çerçevesinde yayınlanmasına izin verilmeyen bir değerlendirme olması durumunda ilgili değerlendirmeyi yayınlamama gerekçesini tüketiciye gecikmesizin bildirmelidir. Hatta değerlendirmesi yayın ilkelerine uymadığı gerekçesi ile reddedilen tüketiciye yeniden değerlendirme yapma hakkı verilmelidir. 

Manipüle Edici Uygulama Nedir?

Satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından yapılması yasaklanan, tüketiciyi manipüle etmeye yönelik uygulamalara aşağıdaki örnekler verilmiştir:

a- Sadece olumlu değerlendirmeleri yayınlamak ve olumsuz olanları yayınlamamak.

b- Tüketicilere önceden doldurulmuş olumlu değerlendirme şablonu sağlamak.

c- Tüketicileri değerlendirmelerini değiştirmeye veya olumsuz değerlendirmelerini geri çekmeye teşvik etmek için kontrol sürecinde tüketicilerle iletişim kurmak.

d- Açıklanmayan ya da şeffaf olmayan ölçütler temelinde oluşturulmuş değerlendirme puanlamaları sunmak.

e- Tüketicilerin bir mal veya hizmetin yalnızca bir yönüyle değerlendirme yapabilmesini sağlamak. Örneğin; tüketicinin sadece bir restoranın teslim ettiği yemek hakkında yorum yapması zorunlu kılınamaz. Tüketici teslimat, fiyat ve benzeri konulara ilişkin de yorum yapabilmelidir.


f- Tüketicilere sadece olumlu yorum yapmalarını teşvik etmek amacıyla hediye çeki, indirim imkânı gibi fırsatlar sunmak.

g- Değerlendirmelerin yapılmasında olumlu veya olumsuz seçeneklerinin birlikte sunulması halinde olumlu değerlendirmeler lehine olacak şekilde kullanılan ifadeleri açık veya anlaşılır şekilde belirlememek ya da ticari tasarımı karanlık ticari uygulama ihtiva edecek şekilde tasarlayarak tüketicileri olumlu değerlendirme yapmaya yönlendirmek,

h- Olumsuz değerlendirme yapılmasına ilişkin işlem ve süreçlerde olumlu değerlendirmeye nazaran tüketicilere zorluk çıkartmak veya ek yükümlülükler getirmek.

Yükümlülük Kimdedir?

Reklam verenler, reklam ajansları ve mecra kuruluşları, bu Kılavuz maddelerine uyum konusunda ayrı ayrı sorumlu sayılmıştır. Üstelik Kılavuza uygun olmayan reklamın veya ticari uygulamanın daha sonra düzeltilmesi veya telafi edilmesi, reklam verenin veya ticari uygulamada bulunanın tespit edilen aykırılığa ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Sonuç

Kılavuz ile birlikte, satıcı, hizmet sağlayıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar bakımından tüketici değerlendirmelerinin kapsamı açıklanmış olup değerlendirmeleri ne şekilde yapılabileceğine ve yayınlanabileceğine ışık tutmuştur. Bir bakıma, Reklam Kurulu tarafından verilebilecek ihlal kararlarına bir dayanak haritası oluşturulmuştur. Bu noktada, satıcı, sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların Kılavuz ile uyum sürecini gözden geçirmesi faydalı olacaktır.