- Yüz yüze veya hibrit olarak düzenlenecek bilimsel toplantılara yüz yüze katılım sağlamak üzere adına destek başvurusu yapılmış SMM’lerden, bağlı bulundukları sağlık kurum/kuruluşu yetkilisi tarafından bilimsel toplantıya yüz yüze katılım sağlayabileceklerine ilişkin verilmiş izin belgesinin , SMM’nin görev yaptığı sağlık kurum/kuruluşunda hizmette/çalışma düzeninde aksaklıklara sebebiyet vermemesi açısından başvuru sırasında istenmekte olduğu,
- İçerisinde bulunulan normalleşme süreci çerçevesinde,

4 Ekim 2021 tarihinden itibaren söz konusu izin yazısının istenmeyeceği,
- Ruhsat/izin sahiplerince yapılacak destek başvurularının Kurum tarafından onaylanması durumunda; verilen onayın yalnızca ruhsat/izin sahibinin ilgili SMM’ye destek olmasına dair bir onay olduğu, SMM’nin toplantıya katılımına dair bir onay olmadığı
 
belirtilmiş olup, ilgili yazıyı aşağıdaki linkte bilgilerinize sunarız.
 
https://lnkd.in/d29A4CdH