Duyuruda, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren kontrol belgesi onayı talep edilen ithalat başvurularında, 31 Aralık 2021 tarihli 31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20)” gereği başvuru doküman tipine göre talep edilen bilgi ve belgelerin başvuru sahibi tarafından elektronik imzalı veya düzenleyen firma tarafından ıslak imzalı suretleri ile Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, İthalat Birimine başvuru yapılması gerektiği belirtilmektedir.
 
Başvurularda sunulacak proforma faturaların, ürünün ruhsata esas ismine göre düzenlenmesi, ruhsata esas ismi ile düzenlenemediği durumlarda başvuru doküman tipine göre “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi)” hükümlerine uygun olarak ithalatının yapılacağına dair taahhütnamelerde ürünün ruhsata esas isminin ve faturada bulunan isminin birlikte beyan edilmesi gerekmektedir.
 
Duyuru kapsamında;
- Kan ürünleri ve kan ürünü içeren beşerî tıbbi ürünler ile immünolojik ürünlerin ithalatı,

- Beşerî tıbbi ürünler/geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve ara ürünlerin ithalatı,
- Yurt dışından ilaç temini ve kullanımı kılavuzu doğrultusunda ithal edilecek ürünlerin ithalatı,
- Ham maddelerin ithalatı
süreçlerinde sunulması gereken belgeler hakkında açıklamalar yapılmıştır.
 
Ayrıca duyuruda; ilgili ürünlere ilişkin taahhütname örnekleri ve yurt dışı ilaç listesinde yer alan ürünler için ithalat başvuru beyanı örneği de yer almaktadır.
 
Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 
https://lnkd.in/ecNakUuP