TİTCK tarafından yapılan duyuruda, klinik araştırma ürünleri de dahil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim yeri olarak faaliyet göstermek isteyen tesislerin, ilgili mevzuat çerçevesinde denetlendikten ve gerekli izinleri aldıktan sonra faaliyete geçebildiği belirtilerek, bu kapsamda faaliyet izni almak isteyen veya TİTCK’dan faaliyet izni almış olan klinik araştırma ürünleri de dâhil olmak üzere beşeri tıbbi ürünlerin ve bunların etkin maddelerinin imalathaneleri ile özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim

yerlerinin Kuruma yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan 'Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Başvuru Kılavuzu'nun yayımlandığı belirtilmiştir.
Duyuruda ayrıca, 'Beşeri Tıbbi Ürünler İçin Yurt İçinde Kontratlı Analiz Hizmeti Alınan Laboratuvarlar Hakkında Kılavuz'un 'Üretim Yeri İzin Sahiplerinin Bildirmesi Gereken Değişikliklere Ait Kılavuz'un yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir.

Söz konusu duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://lnkd.in/g-Js8Dpr