TİTCK tarafından “Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Ambalaj Bilgilerine ve Okunabilirliklerine İlişkin Kılavuz Taslağı” ve “Yeni Sağlık Beyanı Başvuru Kılavuz Taslağı” görüşe açılmıştır.


Ambalaj ve okunabilirliğe ilişkin kılavuzda; ürün ismi, bileşen isimleri ve miktarları, enerji ve besin öğeleri tablosuna ilişkin kurallar, saklama koşulları, ruhsat sahibine ilişkin bilgiler ve okunabilirlik dahil çeşitli konular düzenlenmektedir.
 
 

Sağlık beyanlarına ilişkin kılavuzda ise yeni bir sağlık beyanı için yapılan başvurular bakımından uyulması gereken kurallar ve örnek başvuru formu yer almaktadır.


Söz konusu taslaklara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dxqpR8_3
https://lnkd.in/d78rrYC2