TİTCK’nın 5 Ocak 2021 tarihli duyurusuyla, “Sahte, Kaçak veya Yasal Tedarik Zinciri Dışına Çıkmış İlaçlar Hakkında Kılavuz” yayımlanmıştır.
Söz konusu Kılavuzda;
-        Kılavuzun; sahte, kaçak veya yasal tedarik zinciri dışına çıkmış ilaçların üretimini, ithalatını, depolamasını, dağıtımını ve satışını yapan kişi ve kuruluşlar ile bu hususlarda mücadele faaliyeti yürüten tüm paydaşları kapsadığı,
-        Kılavuz kapsamındaki bildirimlerin nerelere yapılabileceği,
-        Kuruma gönderilen numunelerin değerlendirme ve analiz süreçleri,
-        Yasal tedarik zinciri dışına çıkan, ruhsatsız ve ilaç etkin maddesi içeren, sahte/kaçak ilaçlar bakımından yürütülmesi gerekenler işlemler,
-        Kılavuz kapsamındaki durumlarda ruhsat sahibi firma, ecza deposu mesul müdürü, eczane mesul müdürü, hastane yetkilileri, ilaç üretim yerleri, hekim ve diğer sağlık personeli, İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığının diğer birimleri ve hastalar tarafından yapılması gereken işlemler,

-        Mevzuata aykırı ürün tespiti üzerinde yapılacak işlemler,
-        İmha işlemleri,
-        İnternet üzerinden ilaç tanıtımı ve/veya satışı konusundaki Kurum tarafından alınacak aksiyonlar,
-        Hızlı Uyarı Sistemi
konularında düzenlemeler yapılmıştır.
 
Ayrıca Kılavuz ekinde, sahte/kaçak ilaçlara ilişkin olarak yapılması gerekli bildirimler ve Hızlı Uyarı Sistemi Bildirim Formu yer almaktadır.
 
İlgili Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://lnkd.in/dPSzC5u7