TİTCK’nın 29 Aralık 2021 tarih ve 634431 sayılı yazısıyla, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bedelsiz Tanıtım Numunesi Dağıtımı ve Basın Duyurusu Başvuru Kılavuzu”nda yer alan ve bazı ürünler için İTS üzerinden bildirim zorunluluğu olmadığını düzenleyen 7/14 maddesine atıf yapılmış ve bu kapsamda “Bedelsiz Tanıtım Numunesi Üretim ve Dağıtım Bildirimi Yapılması Zorunlu Olmayan

Ürünler Listesi”nin hazırlandığı belirtilmiştir.
 
Söz konusu yazıya ve ilgili ürün listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
 
https://lnkd.in/dUY-Juxc
https://lnkd.in/dDZe-9uy