TİTCK’nın 7 Şubat 2022 tarihli duyurusuyla, Kurum tarafından düzenlenen İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesinin, yerli şekilde imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan maddeler bakımından 1041 kodu ile düzenlenmesine 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren son verileceği ifade edilmiştir.  

Yerli imali bulunmayan veya yerli imali bulunup da ülkenin yıllık ihtiyacı olan yurt içi ihtiyacını karşılamadığı tespit edilen durumlarda

Türkiye'de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan maddelere ise 1042 kodu ile “İlaç Ham Maddesi Muafiyet Belgesi” düzenlenmeye devam edilecektir.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.titck.gov.tr/duyuru/tum-ilac-firmalarinin-dikkatine-07022022163608