Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ, 02.01.2022 tarih ve 31707 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Merkez Bankası tarafından, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları

için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oran ve tutar 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğe ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Tebliğ; https://lnkd.in/dF4nCRwg