1 Haziran 2022 tarih ve 31853 sayılı Resmi Gazetede; “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.


Tebliğde; enzim tedavisine başlama, sona erdirme ve devam kritlerleri, Hepatit C tedavisi başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmış ve SUT eki listeler güncellenmiştir.
 
 

SHFK’nın 2022/4 sayılı karar kapsamında ise çeşitli bazı düzenlemelerle birlikte, bazı ilaçların Ek-4/A listesinden çıkarılmasına veya listeye eklenmesine, Ek-4/C listesindeki bazı fiyatların güncellenmesine karar verilmiştir.


Söz konusu Tebliğ ve Karara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dKgXEfuu
https://lnkd.in/djn5YzUh