21 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmi Gazetede, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayımlanmıştır.
 
Değişiklik Tebliği çerçevesinde;
 
- “Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar” başlıklı 4.2.1.C-1 maddesinde bazı düzenlemeler yapılmış,
- “Tip I Gaucher olan yetişkin hastalarda Eliglustat tedavisine başlama ve sonlandırma kriterleri” başlıklı 4.2.10.A.3 maddesi Tebliğe eklenmiş,
- “Uygulanacak indirim oranları” başlıklı 4.4.1 maddesinde terminoloji değişikliği yapılarak “orijinal, jenerik, yirmi yıllık” ifadeleri yerine fiyatlandırma mevzuatına uygun şekilde “referans ürün, eşdeğer ürün, fiyat korumalı ürün” ifadeleri kullanılmış, iskonto baremleri düzenlenmiş ve ayrıca enteral beslenme ürünlerinin iskonto

şartlarında bazı değişiklikler yapılarak, maddenin yürürlüğü 19 Şubat 2022 tarihi itibarıyla olacak şekilde belirlenmiş,

olup, çeşitli SUT eki listelerde düzenlemeler yapılmıştır. 2022/3 sayılı SHFK Kararı çerçevesinde ise bazı SUT eki listelerde pandemi bakım hizmetlerine ilişkin değişiklikler yer almaktadır.
 
Tebliğ değişikliği ve SHFK kararına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.:

https://lnkd.in/dvD6-9K7
https://lnkd.in/d9AT928P