SGK tarafından yapılan 30 Haziran 2022 tarihli duyuruyla, “Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar” yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Güncel usul ve esaslarda genel itibarı ile;
·       Tanımlar kısmında Sağlık Bakanlığı mevzuatında benimsenen terminoloji (orijinal – referans, jenerik - eşdeğer) kullanılmış,
·       Biyobenzer tıbbi ürün tanımı eklenmiş,
·       Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satışına izin verilen ürünler kapsamdan çıkarılmış,
 

·       Başvuru dosyası içeriğine ilişkin maddeden firma, barkod, ürün ismi değişikliği gibi bazı hususlar çıkarılmış ve bu konulardaki başvurular “İlaç Bilgisi Değişiklikleri Başvuru Formu” isimli Ek-1B ile düzenlenmiş,
·       Ek-3A taahhütnamesine ürünlerin fiyatı, ilacın tedariki, mevzuata uyum ve firma sorumluluğu konularında taahhütler eklenmiştir.
Söz konusu güncel dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dwNqpGJV