Resmi Gazete'de 18.10.2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile birlikte Sosyal Ağ Sağlayıcılara önemli yeni yükümlülükler getirmiştir. Sosyal Ağ Sağlayıcılar getirilen yeni yükümlülüklerin ihlali halinde idari para cezası, internet trafik bant genişliğinin azaltılması ve 6 aya kadar reklam yasağı gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceklerdir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Sosyal Ağ Sağlayıcı, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da, "sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, kayıt, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal medyada yer alan birçok katılımcının Sosyal Ağ Sağlayıcı tanımına gireceği düşünüldüğünde, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarının yeni şartlar altında kendi yükümlülüklerine uygun davranması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Söz konusu önemli değişiklikleri aşağıda bilginize sunarız:

•    Türkiye'deki Temsilcinin Hukuki Niteliği

Değişiklikten önce, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yabancı Sosyal Ağ Sağlayıcının gerçek kişi temsilcisinin sadece Türk vatandaşı olması yeterli idi. Yeni düzenleme ile temsilcinin Türk vatandaşı olmasına ek olarak Türkiye'de ikamet etmesi gerekmektedir.

Türkiye'den on milyondan fazla erişimi olan Sosyal Ağ Sağlayıcının temsilcisini tüzel kişi olarak seçmesi halinde, bu tüzel kişinin Sosyal Ağ Sağlayıcı tarafından anonim şirket şeklinde kurulmuş bir şube olması gerekmektedir.

•    Ek Bilgi Sağlama Yükümlülükleri

Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri gereği Sosyal Ağ Sağlayıcı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından talep edildiğinde ilgili mevzuata uyulduğuna ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Ayrıca, çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarına konu içerikleri oluşturan veya yayan faillerin bulunması için gerekli bilgiler Sosyal Ağ Sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli makamlara verilmek zorundadır. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen Sosyal Ağ Sağlayıcı, internet trafik bant genişliğinin azaltılması yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecektir. 

Sosyal Ağ Sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren içerikleri öğrenmesi halinde ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bu içerikleri ve içeriği oluşturan kişiye ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleri ile paylaşmakla yükümlüdür.

•    Reklam Kütüphanesi

Sosyal Ağ Sağlayıcı; reklam veren, reklamların içeriği, reklamın süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı bilgilerini içeren bir reklam kütüphanesi oluşturmalı ve internet sitesinde yayınlamalıdır.

•    Yaptırımlar

Yeni değişiklik ayrıca; (i) veri yerelleştirme ve (ii) çocuklara yönelik özel hizmetlere ilişkin yükümlülüklere, (iii) kullanıcı haklarına ilişkin kurallara, (iv) tehlikeli içeriğin ve sahibinin bildirilmesine, (v) Kurum tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılmasına ve (vi) kriz planının sunulmasına uyulmaması halinde Sosyal Ağ Sağlayıcıya bir önceki yıl global gelirinin %3'ü oranında hesaplanacak idari para cezası yaptırımı uygulanabileceğini öngörmektedir.

Kanun kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından verilen içeriğin silinmesi ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin Sosyal Ağ Sağlayıcıya para transferi, reklam vermeleri ve/veya söz konusu Sosyal Ağ Sağlayıcı ile ticari sözleşme yapmaları yasaklanabilir. Ayrıca, Sosyal Ağ Sağlayıcı için internet trafik bant genişliğinin azaltılması uygulanabilir.

Sonuç olarak, Sosyal Ağ Sağlayıcıları için düşünülen yeni yükümlülükler, Kurumun sosyal medya platformları üzerindeki kontrolünü güçlendirmek istediğini göstermektedir.
İlgili mevzuat değişikliğine bu linkten ulaşabilirsiniz.