19.04.2022 tarihinde, 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, menkul satış sözleşmelerinde ödemenin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kural olarak, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ kapsamında sayılan sözleşmeler bakımından, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Bir diğer yandan, taşınır satışı gibi bazı sözleşmelere istisna tanınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri -taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan- menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. Ancak getirilen yeni düzenleme ile, ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılsa da işbu sözleşmelerin, ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Tebliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.