8 Şubat 2022 tarih ve 31744 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları (2022/1 ve 2022/2)” yayımlanmıştır.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 2022/2 sayılı kararı ile SUT’un “İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı 4.4.1 maddesinde yer alan; “Ancak, SUT eki EK-4/A listesinde bulunmaktayken Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Detaylı İlaç Fiyat Listesinde yayımlanan; referans ürün, eşdeğer ürün, fiyat korumalı ürün statülerinde veya referans durumlarında ortaya çıkabilecek değişiklikler vb. nedenlerle kamu fiyatında artışa yol açabilecek her türlü değişiklik için indirim oranlarına ilişkin güncelleme talepleri ilgili komisyon marifetiyle Kurum tarafından değerlendirilir” şeklindeki madde metninden, “veya referans durumlarında ortaya çıkabilecek” ifadesinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Buna ek olarak;
- Çeşitli SUT eki listeler,
- SUT’un “Diğer bazı tetkik ve tedavi yöntemleri” başlıklı 2.4.4 maddesi,
- SUT’un “Spinal Musküler Atrofi hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.49 maddesi

başta olmak üzere çeşitli konularda kararlar alınmıştır.
Değişiklik Tebliğinde ise SHFK kararları ile paralel değişiklikler yapılmış ve özellikle;
- SUT’un “Bazı tıbbi malzemelerin temin edilme esasları” başlıklı 3.3. maddesi,
- SUT’un “Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler” maddesi,
- SUT eki listeleri,
- SUT’un “İlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı 4.4.1 maddesi
ve diğer bazı konularda düzenlemeler yapılmıştır.
Kararlara ve Değişiklik Tebliğine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-2.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220208M1-1.pdf