26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede, “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış ve bazı hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ çerçevesinde Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT);
-        “Bazı özel hastalıklara ve ilaç kullanımına ilişkin düzenlemeler” başlıklı 4.2 maddesinde,
-        SUT eki bazı listelerde,

-        “Eşdeğer ilaç uygulaması” başlıklı 4.4.2 maddesinde; eşdeğer ilaç uygulaması tanımı, Kurumun eşdeğer grup ve/veya terapötik referans grup oluşturma yetkisi, eşdeğer ilaç uygulaması kapsamında yer alan ilaçlara ait ödemelerin belirlenmesine dikkate alınacak hususlar, ürünlerin ulaşılabilir olması nedeniyle dikkate alınacak pazar payı gibi konuları içerir şekilde
 
çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur.
 
https://lnkd.in/dDNviFXr