Danıştay 10. Dairesi tarafından verilen kararla, 28 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 14. Maddesinde yer alan “en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı” ibaresi ile “hematoloji, tıbbi onkoloji, iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.
Yürütmeyi durdurma kararı öncesinde madde aşağıdaki şekildedir:
“Filgrastim, lenograstim, pegfilgrastim ve lipegfilgrastim; en az bir hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji, tıbbi onkoloji,

iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla birer aylık dozlarda reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.”
Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı 19 Şubat 2022 itibarıyla uygulanmaya başlayacak olup, ilgili SGK duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/0b2c3e76-707f-4628-a717-e01ec73ac121/DUYURU-DANI%C5%9ETAY+KARARI.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=0b2c3e76-707f-4628-a717-e01ec73ac121