Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından 16.06.2022 tarihinde Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı (“Taslak”) yayınlanmıştır. Veri Koruma Departmanımızca değerlendirilen Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimizi Kurum’a iletmiş olduğumuzu bilgilerinize sunarız.