TİTCK’nın 3 Nisan 2020 tarihli duyurusuyla, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak tanımlanan COVID-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla ülkemizde birçok tedbir alındığı, bu tedbirler kapsamında okunabilirlik testlerinin yüz yüze gerçekleştirilmesi ve bu testlerin gerçekleştirilmesi esnasında oluşacak risk nedeniyle; ruhsat başvurusunda bulunulacak ve/veya ruhsatlandırma süreci devam eden beşeri tıbbi ürünler bakımından, ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanabilmesi için sunulması

zorunlu olan okunabilirlik testlerinin; ruhsatlandırma süreçlerinde gecikme yaşanmasının önüne geçmek amacıyla, ikinci bir duyuruya kadar satış izni başvurusundan önce sunulabileceği bildirilmiştir.
 
Kurumun 31 Aralık 2021 tarihli duyurusuyla, söz konusu başvuru tarihi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Başvuru kabulü, ruhsatlandırma ve satış izni onay işlemleri, okunabilirlik testlerinin belirtilen tarihe kadar Kuruma sunulacağını belirtir taahhüdün sunulması koşuluyla gerçekleştirilecektir.
 
Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 
https://lnkd.in/eYf-pqha