TİTCK tarafından hazırlanan “Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar Ruhsat Başvurusu Hakkında Kılavuz Taslağı” ve “Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Stabilite Çalışmalarına İlişkin Kılavuz Taslağı” görüşe açılmıştır.


Ruhsat başvurusunu düzenleyen kılavuz taslağında; ruhsat dosyası formatına ilişkin olarak başvuru sahibi tarafından sunulması gereken tüm bilgi ve belgeler detaylıca açıklanmış, örnek başvuru formu kılavuza eklenmiştir.
 
 

Stabilite çalışmalarına ilişkin kılavuz taslağı ise özel tıbbi amaçlı gıdaların izin başvuru dosyasında yer alacak stabilite çalışmalarına ilişkin gereklilikleri içermektedir. Ayrıca taslakta, stabilite çalışmaları öncesinde çalışılacak parametreler ve primer ambalaj değişikliği sonrasında yeni çalışma gerekliliği ile sınırlı olmak üzere Kuruma görüş başvurusunda bulunulabileceği de düzenlenmiştir.


Taslaklara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dCn9WeB9