27.01.2024 tarih ve 32442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ (“Tebliğ”) ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) “Asgari Özkaynak Yükümlülüğü ve Mesleki Sorumluluk Sigortası” başlıklı maddesinde belirtilmiş olan özkaynak tutarları artırılmıştır. 

- Fatura Ödemelerine Aracılık Edilmesine Yönelik HizmetlerFatura ödemelerine aracılık hizmeti veren kuruluşlara yönelik 2023 yılı için 7.000.000 TL olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü 2024 yılı itibari ile 10.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. 
 

- Ödeme Hizmetini Sunanlar Hariç Diğer Ödeme Kuruluşları

Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha 

 

fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda platformlarda sunulması hizmeti sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşlarına yönelik 2023 yılı için 15.000.000 TL olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü, 2024 yılı için 20.000.000 TL  olarak belirlenmiştir. 

- Elektronik Para Kuruluşları 

Elektronik para kuruluşları için 2023 yılında 41.000.000 TL olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü, 2024 yılı için 55.000.000 TL’ye çıkartılmıştır. 

İşbu tebliğ 30.06.2024 itibari ile yürürlüğe girecektir.