Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.


Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğindeki (“Yönetmelik”) değişiklikler ile birlikte, konut finansmanı kuruluşları ile tüketiciler arasındaki güç ve bilgi asimetrisini azaltmak, tüketicilerin sözleşme kuruluş süreçlerinde bilinçli hareket etmesini sağlamak amaçlı yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda kanun “yan finansal ürün ve hizmet” tanımı yapmış, özellikle konut finansmanı sözleşmeleri ile birlikte sunulan sigorta sözleşmelerine dair süreçlerde finansal kuruluşun tüketiciye yönelik gerçekleştirmesi gereken yeni bilgiler tanımlanmıştır.


Buna göre Yönetmeliğin 6. Maddesindeki değişiklik ile birlikte, konut finansmanı kuruluşlarının, konut finansmanı sözleşmesi koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formunda yer vermesi gereken bilgilere bir takım eklemeler gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik ile birlikte artık tüketicilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirmelerde,


•    Tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak ve formun eki olarak da verilebilecek örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planlarının, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilginin,


•    Sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredinin taksit tutarlarının eşit olması halinde ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgi,


•    Sigortalı ve sigortasız kredi tekliflerinin sunulması halinde kredi bağlantılı sigortaların ismi ve süresi ile yenilemeli olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer almasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra Yönetmeliğin 6. Maddesine eklenen 3. fıkra ile birlikte, konut finansmanı kuruluşunun, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilmesi için, sözleşme öncesi bilgi formu ile birlikte Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan Konut Finansmanı Tercih Formunun

en az on dört punto büyüklüğünde, tüketicinin sigortaya ilişkin tercihini ve onayını da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bir örneğini kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Yönetmeliğin “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” başlığı şeklinde değiştirilen 10. Maddesindeki değişiklikler ile birlikte ise, son durumda,


•    Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamaz. Konut finansmanı kuruluşu, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla, kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabileceği, zorunlu deprem sigortası ile ilgili hükümlerin saklı olduğu,

•    Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini konut finansmanı kuruluşu olan sigorta poliçesinin, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olduğu,

•    Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlama amacıyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerektiği,


•    Kredi bağlantılı sigortanın kredi konusu ile uyumlu olması zorunlu olduğu,

•    Krediye ilişkin aynı teminatı içeren birden fazla sigorta yaptırılamayacağı ve kredi tutarını aşan sigorta yapılmasının yasak olduğu düzenleme altına alınmıştır. 
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte, Yönetmeliğin 6. Maddesinde gerçekleştirilen değişikliklerin 01.01.2023 tarihinde, diğer

Yönetmeliğe bu linkten ulaşabilirsiniz.