Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 18’inci maddesinde düzenlenen idari para cezaları her sene olduğu gibi bu sene de yeniden değerleme oranında arttırılarak tekrar hesaplandı. Belirlenen tutarlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 05.01.2024 tarihinde yayınlanan duyuruda yer almaktadır. 

KVKK’nın 18. maddesi ile, “Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi”, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi”, “Kurul kararlarının yerine getirilmemesi” ve “Veri Sorumluları Siciline (Verbis) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi” durumları için idari para cezaları öngörülmüş durumdadır. Duyuru ile, 2024 yılında bu ihlaller bakımından uygulanacak idari para cezası tutarları belirlenmiştir. Bu kapsamda belirtilen ihlallere ilişkin idari para cezası tutarlarında yeniden değerleme oranı olan %58,46 oranında artış yapılmıştır.

2023 ve 2024 yıllarına ait ceza tutarlarına ilişkin tablo yandaki şekildedir: 
 

İHLALLER

2023 YILI CEZA TUTARLARI

2024 YILI CEZA TUTARLARI

Alt Sınır

Üst Sınır

Alt Sınır

Üst Sınır

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme (KVKK m.18/a ve m.10)

29.852

597.191

47.303

946.308

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi (KVKK m.18/b ve m.12)

89.571

5.971.989

141.934

9.463.213

Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi (KVKK m.18/c ve m.15)

149.285

5.971.989

236.557

9.463.213

Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi (KVKK m. 18/ç ve m. 16)

119.428

5.971.989

189.245

9.463.213


Yeniden değerleme oranı çerçevesinde belirlenen idari para cezalarının tutarları oldukça yüksektir. Bu nitelikteki idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması için veri sorumlularının KVKK kapsamında belirtilen tüm yükümlülüklere hassasiyetle uymaları gerekmektedir. 

Konu ile ilgili duyuru metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.