Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 18’inci maddesinde düzenlenen idari para cezaları her sene olduğu gibi bu sene de yeniden değerleme oranında arttırılarak yeniden hesaplandı. Belirlenen tutarlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 17.01.2023 tarihinde yayınlanan duyuruda yer almaktadır. 

Duyuruda, KVKK’nın 18. maddesinde düzenlenen “Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme”, “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi”, “Kurul kararlarının yerine getirilmemesi” ve “Veri Sorumluları Siciline (Verbis) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi” başlıkları yer almaktadır. Bu kapsamda belirtilen ihlallere ilişkin idari para cezası tutarlarında yeniden değerleme oranı olan %122,93 oranında artış yapılmıştır.

2022 ve 2023 yıllarına ait ceza tutarlarına ilişkin tablo aşağıdaki şekildedir: 

İHLALLER

2022 YILI CEZA TUTARLARI

2023 YILI CEZA TUTARLARI

Alt Sınır

Üst Sınır

Alt Sınır

Üst Sınır

Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme (KVKK m.18/a ve m.10)

13.391

267.883

29.852

597.191

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi (KVKK m.18/b ve m.12)

40.179

2.678.863

89.571

5.971.989

Kurul Kararlarının Yerine Getirilmemesi (KVKK m.18/c ve m.15)

66.965

2.678.863

149.285

5.971.989

Veri Sorumluları Siciline Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi (KVKK m. 18/ç ve m. 16)

53.572

2.678.863

119.428

5.971.989

 2023 KVKK İdari Para Cezası Tutarları

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde belirlenen idari para cezalarının tutarları oldukça yüksektir. Bu nitelikteki idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması için veri sorumlularının KVKK kapsamında belirtilen tüm yükümlülüklere hassasiyetle uymaları gerekmektedir. 

Konu ile ilgili duyuru metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.