Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.12.2021 tarih ve 2021/1304 sayılı İlke Kararı ile bir süredir hukukumuzda varlığı yönünden belirsizliğini koruyan "ortak veri sorumlusu" kavramına ilk defa Kurum tarafından değinilmiştir.
 
Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde (GPDR) mevcut olan ancak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenmeyen ortak veri sorumlusu kavramı; her ne kadar Kanun’da veri sorumlusu için açıkça tek başına veya başkalarıyla müştereken sorumludur ifadesine yer verilmediğinden bu kavramın hukukumuzda olmadığı anlamına gelmeyeceğini ifade eden görüşler mevcut olsa da, bizim hukukumuzda tanınmamış bir kavram idi ve uygulamada da tartışmalara neden olmaktaydı.

Ancak Kurum’un yayımlanan İlke Kararı ile birlikte araç kiralama sektöründe kara liste uygulamaları kapsamında kişisel verilerin işlenmesi halinde, söz konusu veriler üzerinde hakimiyeti bulunan araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olduğuna değinilerek ilk defa ortak veri sorumlusu kavramına yer verilmiştir. (Karar için bkz. https://lnkd.in/gknHVfxa).
 
Kanun’da düzenlenmeyen bir kavramın İlke Kararı ile getirilmesi hukuk tekniği açısından oldukça tartışmalı, ancak ortak veri sorumlusu kavramının ilk defa ifade edilmiş olması önemli bir gelişme. İlerleyen zamanlarda mevzuat değişikliği yapılarak ortak veri sorumlusunun ne olduğu ve nasıl uygulanacağı netleştirilmeli ve uygulamadaki tartışmalara açıklık getirilmelidir.