Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), çeşitli konularda hukuka aykırı kişisel veri işlendiği iddialarıyla kendisine intikal etmiş şikayetlere ilişkin vermiş olduğu kararları 18.07.2022 tarihinde internet sitesinde yayımlamıştır. Yayımlanan kararların önemli gördüğümüz bir kısmının özeti 5 bölüm olarak bilgilerinize sunulmaktadır.

Kurul’un sadakat programı kapsamında veri sorumlusunca hukuka aykırı kişisel veri işlenmesi hakkındaki 05.07.2019 tarihli ve 2019/198 sayılı kararı

Karara konu olan şikayet dilekçesinde özetle;

- Veri sorumlusunun mağazasında satılan bazı ürünlere sadakat karta özel indirim uygulandığı, böylece özel indirimlerin şarta bağlandığı;

- Sadakat programına üyelik ve kart temini için müşterinin kişisel verilerinin talep edildiği ve açık rızanın koşul olarak dayatıldığı;

hususlarından bahsedilmiştir. Bu sebepler doğrultusunda Kurul tarafından gereğinin yapılması talep edilmiştir.

İlgili kişinin şikayeti üzerine veri sorumlusunun Kurul’a ilettiği cevap yazısında ise;

- Sadakat programına dahil olmak isteyen ilgili kişilere sunulan açık rıza metninde açık rızanın hangi amaçları içerdiği açıkça sıralanarak açık rızanın belirli bir konuya ilişkin olma unsurunun karşılandığı;

- İlgili kişilere açık rıza metni sunulmakla birlikte ayrıca kişisel verilerinin işlenmesine ve haklarına ilişkin olarak mevzuata uygun şekilde aydınlatma yapıldığı;

- Sadakat programı dahilinde açık rıza vermek istemeyen ilgili kişilere mağazalarından ve internet siteleri üzerinden her daim alışveriş imkanı sunulduğu, ürün ve hizmetlerinin herkesin erişimine açık olduğu ve belirlenen fiyatlar üzerinden herkes tarafından temin edilebildiği, bu ürün veya hizmetlerde yapılan indirimlerin ise ürün veya hizmetin rayiç bedelinin altında ve ek bir menfaat niteliğinde olduğu;

- Program dahilinde ve ilgili kişiler tarafından açık rıza verilmesi halinde yararlanılabilen indirimlerin ana ürün veya hizmetin sunumuna ilişkin olmayıp ek menfaat niteliğinde olduğu ve bu durumun ilgili kişinin açık rızasının alınmasının, bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmediğini gösterdiği;

- Ek menfaatlerin, veri sahibinin özgür iradesini etkilemeyecek kadar küçük miktarlar olduğundan hareketle, açık rıza koşuluna bağlanmasının “açık rızanın özgür irade ile verilmesi” koşulunu ortadan kaldırmayacağının mehaz Avrupa Birliği mevzuatında da açıkça kabul edildiği;

hususlarına değinilmiştir.

Konuya ilişkin yürütülen inceleme sonucunda; sadakat kart programına dahil olmak istemeyen ve/veya söz konusu program dahilinde açık rıza vermek istemeyen ilgili kişilerin veri sorumlusunun mağazalarından alışveriş yapma imkanının ortadan kaldırılmadığı ve sadakat programına üye olmayan müşterilere indirimsiz fiyatlar üzerinden satış yapılmaya devam edildiği Kurul tarafından tespit edilmiştir. Bununla birlikte kararda sadakat programı kapsamında ürün/hizmetlerin ek menfaat ile indirimli olarak sunulmasının açık rızanın koşul olarak dayatılması anlamına gelmediği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, yapılacak bir işlem olmadığına karar vermiştir.

Karara bu linkten ulaşabilirsiniz.