“İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül XI - Pazarlama Sonrası Yarar/Risk Değerlendirmesi”, TİTCK’nın konu hakkında talep ettiği bilgilerin nasıl düzenleneceğine ilişkindir.
“İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İFU) Kılavuzu Modül X - Pazarlama Öncesi Yarar/Risk Değerlendirmesi” ise yarar/risk değerlendirmesini yönlendiren temel gözlemleri ve belirsizlikleri netleştirmeyi amaçlamaktadır.
 
 

Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dx9eju7w
https://lnkd.in/dnAHa8ua