TİTCK’nın 11 Mayıs 2022 tarihli duyurusuyla, Kurumun görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken gerçekleştirdiği düzenleyici işlemlerin yürütülmesine ilişkin esasları düzenleyen “İyi Düzenleme Uygulamaları Kılavuzu” yayımlanmıştır.
 
 

Kılavuz çerçevesinde Kurum; hukuka uygunluk, tutarlılık, bağımsızlık, tarafsızlık, orantılılık, esneklik, açıklık, verimlilik ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde düzenleme yapmaktadır.
Söz konusu Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/d3HWYKJF