Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (“BDDK”) 22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10165 sayılı ve 21.04.2022 tarihli kararı ile bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi. Bu izin Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik (“Dijital Banka Yönetmeliği”) çerçevesinde verilen ilk dijital banka kuruluş izni oldu.


Dijital Banka Yönetmeliği’nde belirtilen esasalar kapsamında, Türkiye’de, asgari 1.500.000.000 TL kuruluş sermayeli “Hayat Katılım Bankası Anonim Şirketi” unvanlı bir dijital katılım bankası kurulması izni verilmesine karar verilmiştir. Buna göre, Hayat Katılım Bankası Anonim Şirketi unvanı altında kuruluş izni alan katılım bankası, kuruluş sonrasında Dijital Banka Yönetmeliği uyarınca dijital banka olarak hizmet vermek için faaliyet

izni başvurusunda bulunup, BDDK’nın faaliyet iznini değerlendirmesinin akabinde hizmet vermeye başlayacaktır.
BDDK’nın 10165 sayılı ve 21.04.2022 tarihli kararına bu linkten ulaşabilirsiniz.


BDDK tarafından hazırlanan ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren Dijital Banka Yönetmeliği ile FinTech sektörü nezdinde dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı olmak üzere iki yeni bankacılık hizmeti yasal zemine oturtulmuştur. Bu yönetmeliğe göre dijital banka, bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşunu ifade etmektedir. Konuyla ilgili değerlendirmelerimizi içeren bilgi notuna bu linkten ulaşabilirsiniz.