31 Ağustos 2023 Perşembe tarihli ve 32295 sayılı Resmî Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

İlgili Yönetmelik ile başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilere getirilen yükümlülüklerde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre elektronik ortam sağlayanlar ilan veren kişilerin bilgilerini sahipliğini veya yetkisini doğrulamakla yükümlü kılınmıştır. Düzenlemenin ilgili kısmı aşağıdaki gibidir; 

c) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

ç) İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

f) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak."

Bahse konu yönetmeliğin yukarıdaki düzenlemesi 2 ay sonra yani 31.10.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup uymayanlara hakkında 23. Maddenin 5. Fıkrası ile idari para cezası uygulanacaktır. İlgili düzenlemeye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.