TİTCK’nın 9 Eylül 2021 tarihli duyurusuyla, “Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı” 20 Eylül 2021 tarihine kadar görüşe açılmıştır.
 
Söz konusu taslakta homeopatik ürünlere ilişkin olarak;
-  Ruhsat başvuru süreçleri,
-  Başvuruda bulunabilecek kişiler,
-  Sunulması gereken bilgi/belgeler,
-  Ambalaj bilgileri ve prospektüse ilişkin şartlar,
-  Ruhsat başvurusunun değerlendirilmesi,

-  Ürünün ruhsatlandırılması ve piyasaya arz edilmesi,
-  Ruhsatlandırma sonrası varyasyonlar,
-  Ruhsatın askıya alınması, iptal edilmesi,
-  Ruhsat sahibinin sorumlulukları
gibi çeşitli konularda düzenlemelere yer verilmiştir.