05.03.2024 tarih ve 32480 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 05.03.2024 uyarınca,  glüten intoleransı nedeniyle tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyan kişilerin, glütensiz gıda ürünlerine erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
 
Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik madde 11 uyarınca, 14.12.2023 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik sonrasında, Ticaret Bakanlığına  aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen ve şube sayısı 200’den fazla olan zincir mağazalara, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde uygulanmak üzere, tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satış yükümlülüğü getirme yetkisi verilmiştir. Bu yükümlülük kapsamında, Tebliğ uyarınca glütensiz gıda ürünlerine yönelik satış yükümlülüğü hüküm altına alınmıştır.

Tebliğ’nin “Satış Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla ilgilenen ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalara:

- 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,

- 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı atıştırmalık ve tuzlu atıştırmalığı,
süreklilik arz edecek şekilde satışa hazır ve talebi karşılayacak miktarda bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu tebliğde düzenlenen satış yükümlülüğü, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubeler için geçerli olarak hükümler 01.09.2024 tarihinden itibaren, diğerleri için ise 01.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir. 

Tebliğ’nin tam metnine bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.