12 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ’i (Seri No:318) ile birlikte sosyal içerik üreticileri ve mobil cihazlar için uygulama geliştiricilerine, Mükerrer Madde 20/B ile tanınan kazanç istisnasının usul ve esasları düzenleme altına alınmıştır.
 
Tebliğ, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında getirilen istisnadan faydalanılabilmesi adına sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler için belirli bankacılık ve gelir koşulları öngörmüştür.
 
İlk olarak, bu kişilerin faaliyetleri kapsamında gelir vergisi istisnasından faydalanabilmesi için, faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları gerekmektedir. İkincisi, kişilerin bu faaliyetlerden elde ettiği toplam gelir, 193 sayılı Vergi Kanunu'nun dördüncü gelir vergisi diliminde belirtilen tutarı aşmamalıdır. Her iki şartı da sağlamayan mükellefler bu istisnadan yararlanamayacaklardır.

Tebliğde ayrıca, 193 sayılı Vergi Kanunundaki istisna kapsamında kazanç elde eden, ancak dördüncü gelir vergisi diliminin azami gelirini aşması nedeniyle muafiyetten yararlanamayan sosyal içerik üreticileri ve uygulama geliştiricilerinin, ücret, kira gibi yapacağı ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülüğü bulunmadığı belirtilmiştir. Bunun haricinde Tebliğ, Kanundan farklı olarak istisna uygulamasında özellik arz edebilecek durumları düzenleme altına almış ve istisna uygulamasını örnekler ile açıklamıştır.
 
Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ metnine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dwRXTYRf