TİTCK 'NIN 11 OCAK 2022 TARİHLİ DUYURUSUYLA, "FARMASÖTİK ÜRÜN SERTİFİKASI, SERBEST SATIŞ SERTİFİKASI VE FARMASÖTİK ÜRÜN RUHSAT DURUMU BEYANI BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ" YAYIMLANMIŞTIR.

Kılavuzun amacı, “Farmasötik Ürün Sertifikası”, “Serbest Satış Sertifikası” ve “Farmasötik Ürün Ruhsat Durumu Beyanı” belgelerinin düzenlenmesi için gerekli başvuru şartlarını, belgeleri, sertifika, beyan ve isim taahhütnamesi örneklerine ilişkin hususların düzenlenmesidir.

Kılavuz; beşeri tıbbi ürünler, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve homeopatik tıbbi ürünler ile bunlar için ruhsat başvurusunda bulunan ve/veya ruhsat/izin verilmiş gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.
 
Söz konusu Kılavuz 1 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Kılavuza ve eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://lnkd.in/g4m9MEvi