Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde;
· Tanıtım malzemeleri; parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 2,5’ini aşmayan hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği sembolik hatırlatıcı ziyaret malzemelerini; ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık ve broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; elektronik depolama araçları ile sunulan görsel/işitsel malzemeleri; bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayını veya bu yayınlara elektronik erişim imkânını, bedelsiz numuneleri, demo cihazları ve hasta eğitimine yönelik materyalleri, üniversiteler, sağlık meslek mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler,
· Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum ve kuruluşları,

sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 10’unu aşan her türlü değer aktarımlarını sadece aşağıda belirtilen şartlara uymak kaydıyla yapabilir

ifadeleri yer almakta olup, değer aktarımı ve tanıtım malzemelerine ilişkin parasal limitler brüt asgari ücrete bağlanmıştır.
 
Bu doğrultuda, 16 Aralık 2021 tarihinde, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 5.004,00 TL net 4.253.40 TL olarak açıklanmış olup, söz konusu limitler 2022 yılında;
 
· Tanıtım malzemeleri için parasal limit 125,1 TL,
· Değer aktarımı için parasal limit 500,4 TL
 
olarak uygulanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.