6 OCAK 2022 TARİH VE 31711 SAYILI RESMİ GAZETEDE "BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR" YAYIMLANMIŞTIR.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da yer alan madde 3/3; beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Avro değerinde yapılan artıştan önce, Fiyat Değerlendirme Komisyonunca (gerçek kaynak fiyat değişikliği hariç) ürüne özgü fiyat artışı yapılan ürünler bakımından, bu artış oranının, Avro değerinde gerçekleşen artış oranından fazla olması halinde, ürünün fiyatında ilave artış yapılmayacağını düzenlemektedir.
 
Diğer yandan aynı fıkra çerçevesinde söz konusu artış Avro değerinde gerçekleşen artıştan az ise ilgili ürünün fiyatında aradaki fark oranında ilave artış gerçekleştirilmektedir.
 
Ancak Fiyat Değerlendirme Komisyonunca kaynak fiyat karşılığına çıkma talepleri uygun bulunan ürünlerde, Avro değerinde yapılan artıştan kaynaklanan mahsuplaşma, ilgili madde kapsamında yapılmamaktadır.
 
6 Ocak 2022 tarih ve 31711 sayılı Resmi Gazetede, “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda

Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Karardaki değişik çerçevesinde;
- Fiyat Değerlendirme Komisyonunca 10 Temmuz 2015 tarihine kadar alınmış olan kararlar çerçevesinde ürün bazında oluşan nihai artış oranlarından; aynı tarih sonrasında yeni bir karar alınmamış ürünler için söz konusu olan nihai artış oranlarının,
- 10 Temmuz 2015 tarihi sonrasında Fiyat Değerlendirme Komisyonu tarafından alınan yeni kararlar çerçevesinde nihai artış oranı düşürülmüş ürünler için yeni belirlenen nihai artış oranlarının
 
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karardaki madde 3/3’te belirtilen mahsuplaşma işleminden muaf tutulmasına devam edileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://lnkd.in/dAZDVetz