TİTCK’nın 28 Nisan 2022 tarihli duyurusuyla, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırma aşamasında ve sonrasında sunulan biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının usul ve esaslarını düzenleyen güncel “Beşerî Tıbbi Ürünlerin z” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 

Kılavuzun “Biyoeşdeğerlik çalışmaları” başlıklı 5. maddesinin 3. fıkrası ise 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
https://lnkd.in/dNTPB9Mi