18 Ekim 2022 Salı tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete ile 13.10.2022 kabul tarihli ve 7418 sayılı “Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. 

İlgili kanun değişikliklerinin en göze çarpan kısmı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Kanunlara uymamaya tahrik” başlıklı 217 maddesine 217/A maddesi ile “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunun eklenmiş olmasıdır. 

Değişiklikte yer alan 29. Madde ile oluşturulan suça ilişkin hareketin amacı “halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak” olarak belirlenmiştir. Suçun oluşması için “gerçeğe aykırı” bir bilginin; 
1- ülkenin iç ve dış güvenliği, 

2- kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili olması ve bunun yayınlanmasının kamu barışını bozmaya “elverişli” olması yeterli kabul edilmiştir. Eklenen madde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma;
MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır

(2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.

Kanunun bazı maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da 29. Madde 01.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Resmi Gazeteye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-1.htm